More new puppets on a string..... Titeres... Marionettes.... een echte Poppenstoet.... ! (septiembre 2014)

Opzij, opzij, opzij.... de poppenstoet komt hier voorbij... (Louis Neefs)