La visita a Conabip...


- Since some months we're starting up our Public Library along our river Caraguatá... so we went to visit with some girls CONABIP...an important visit for receiving some subsidies for the Library and now hoping that this will be possible in the near future.
- Sinds enkele maanden zijn we erkend als een openbare bibliotheek in het Cultureel Centrum. Om de papierberg rond te krijgen, gingen we op bezoek bij CONABIB die de subsidies regelt voor de boeken, hopelijk hebben we binnen enkele maanden een positief resultaat.