ONG centro cultural comunitario Caraguatá


Ongeveer een jaartje geleden werd ons Cultureel Centrum opgericht (juli 2008). Het project startte met het kraken van een leegstaand pand van de Provincie Buenos Aires. Dit pand deed tot eind de jaren 70 dienst als school en sindsdien kende het pand een totale leegstand... zowat alles werd geplunderd en alles wat bruikbaar was kreeg pootjes. Gelukkig bleef de bibliotheek redelijk in stand, ondanks enkele bezetters van het pand heel wat boeken gebruikten als middel tot het maken van een vuurtje. Momenteel proberen wij het pand te herstellen in zijn autenticiteit. Ondertussen kregen wij ook de officiële erkenning van de bezetting, bovendien kregen we de toelating van de Provincie Buenos Aires om het pand te gebruiken als beloning voor onze diensten.
Onze doelstelling van het cultureel centrum : het helpen van minderbedeelden in de delta, organiseren van cursussen zoals Engels, solderen, percussie (muziek), moestuin en allerlei na-schoolse aktiviteiten. De bevolkingsgroep van onze rivier leeft letterlijk onder de armoede-grens. Wij spreken van een inkomen van 150 à 200 euro per maand, waarvan het ganse gezin moet leven... vaak met vele kinderen (6 tot 8 kinderen is echt geen uitzondering). Vele ouders gingen slechts naar het lager onderwijs, de kinderen leven letterlijk in een stal (vochtig en primitief), en voedselverwerving is de voornaamste bezigheid. Vele kinderen gaan niet naar school en de ouders vinden dit zelfs heel normaal, want zij deden hetzelfde. Het vasteland kan enkel bereikt worden via busboten die erg duur zijn volgens het inkomen. Onze bezoekers van het cultureel centrum leven letterlijk in een isolement.

ENGLISH :

Approximately one year ago we started our Cultural Community Center Caraguatá (July 2008). Our first action was the occupation of an abandonned school of the Provincia Buenos Aires in the delta of the Paraná River (River Caraguatá 797 Tigre). This primary school was out of use since the early seventies and in a bad condition. Everything that had some value was robbed and used for personal survival. The school had a library with a lot of books, but they disappeared during the last 30 years, mostly for making a fire for the heating or barbecue.
Our aim of the Cultural Community Center is to help the poor people in the delta, especially organizing social- and medical services. Our visitors are living in a big isolation of the delta islands, far away from all community services, mostly analfabetics, without a normal job, with a lot of kids around...